Chính Sách Bảo Mật


Vui lòng đọc rõ các chính sách bảo mật sau đây, để đảm bảo trải nghiệm và quyền lợi của bạn diễn ra tốt nhất trên trang website space-taiga.org.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ người dùng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin khác liên quan đến trò chơi và tài khoản của họ. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân này và sử dụng chúng chỉ cho mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng, gửi thông báo quan trọng và tương tác với người dùng. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này bao gồm việc sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến, giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân và đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao.

4. Cookie và Công nghệ tương tự

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và cung cấp nâng cao trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie này.

5. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi và áp dụng từ ngày có hiệu lực.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [ [email protected]].